Werkzaamheden nieuw universiteitsgebouw NU.VU

De realisatie van het Nieuwe Universiteitsgebouw bij de Vrije Universiteit NU.VU te Amsterdam vordert gestaag. Het bovenste stempelraam is verwijderd en RB Geosurvey BV voert een aanvullende omgevingsmonitoring uit.

Naast de monitoring van trillingen, grondwaterstanden en deformaties van belendingen en damwand wordt tijdens het verwijderen van het stempelraam aanvullend de deformatie van het omliggend maaiveld gemeten.

Gedurende drie dagen heeft onze meetploeg maaiveld- en damwandmetingen uitgevoerd. De werkzaamheden en metingen zijn vlekkeloos verlopen! De monitoring is medio 2014 gestart en zal medio 2017 worden afgerond.

Ons specialisme ligt bij omgevingsonderzoek en -monitoring, waarbij wij gebruik maken van innovatieve offline en online sensoringstechnieken en geografische informatiesystemen met focus op risicobeheersing.