Werkzaamheden nieuw universiteitsgebouw NU.VU

De realisatie van het Nieuwe Universiteitsgebouw bij de Vrije Universiteit NU.VU te Amsterdam vorderde gestaag. Het bovenste stempelraam werd verwijderd en RB Geo voerde een aanvullende omgevingsmonitoring uit.

Naast de monitoring van trillingen, grondwaterstanden en deformaties van belendingen en damwand werd tijdens het verwijderen van het stempelraam aanvullend de deformatie van het omliggend maaiveld gemeten.

Gedurende drie dagen heeft onze meetploeg maaiveld- en damwandmetingen uitgevoerd. De werkzaamheden en metingen zijn vlekkeloos verlopen! RB Geo heeft vervolgens gedurende drie jaar monitoring uitgevoerd. Begin 2020 is het gebouw in gebruik genomen.

Ons specialisme ligt bij omgevingsonderzoek en -monitoring, waarbij wij gebruik maken van innovatieve offline en online sensoringstechnieken en geografische informatiesystemen met focus op risicobeheersing.