Projecten

Buiksloterham op de Noordelijke IJoever, ooit het gebied met één van de meest vervuilende industrieën van Amsterdam, transformeert naar een duurzaam gebied, voor wonen en werken.

Ten behoeve van de nieuwbouw aan de Boterbloemstraat heeft RB Geo verschillende werkzaamheden uitgevoerd. Bekijk project >

RB Geo heeft van de Provincie Flevoland de opdracht gekregen geotechnisch veldwerk en advies uit te voeren ten behoeve van de realisatie van een nieuwe aansluiting op de A6 te Lelystad. Hiermee zal een directe aansluiting naar Lelystad Airport worden gerealiseerd. Bekijk project >

Ten behoeve van de voorgenomen woningbouw aan de Goudsbergen op het voormalige landgoed Duin & Bosch te Castricum verzorgd RB Geosurvey BV in opdracht van Nieuw Koningsduin BV medio 2016 de milieukundige begeleiding van de bodemsanering die voorafgaand aan de herontwikkeling zal plaatsvinden... Bekijk project >

De realisatie van het Nieuwe Universiteitsgebouw bij de Vrije Universiteit NU.VU te Amsterdam vordert gestaag. Het bovenste stempelraam is verwijderd en RB Geosurvey BV voert een aanvullende omgevingsmonitoring uit... Bekijk project >

In het gebied Almere Noorderplassen zijn woonblokken aan het water gerealiseerd. Wij kregen het verzoek van de opdrachtgever om het aanwezige onderwaterprofiel te toetsen aan het vereiste theoretische profiel... Bekijk project >

Bodemkundige advisering herontwikkeling landgoed Duin & Bosch te Castricum
Recent heeft RB Geo onder andere de directievoering en de milieukundige begeleiding van een bodemsanering uitgevoerd op een tweetal saneringslocaties op het voormalig landgoed Duin & Bosch – Nieuw Koningsduin – te Castricum... Bekijk project >

Ons specialisme ligt bij omgevingsonderzoek en -monitoring, waarbij wij gebruik maken van innovatieve offline en online sensoringstechnieken en geografische informatiesystemen met focus op risicobeheersing.