Trillingsmetingen

Trillingen veroorzaakt door het heien van palen, het intrillen/trekken van damwanden, sloopwerkzaamheden of (trein)verkeer kunnen schade veroorzaken aan bebouwing en/of gevoelige instrumenten. Ook kunnen ze zonder schade hinderlijk zijn voor personen of bepaalde werkzaamheden onmogelijk maken. De intensiteit van trillingen kunnen we nauwkeurig meten en vooraf voorspellen.

Schade(claims) voorkomen

Door het meten van trillingen is het mogelijk om, bij voorkeur in combinatie met een vooropname van belendingen, adequaat te reageren op eventuele schadeclaims. Ook kunnen we op basis van trillingsmetingen de uitvoering van een sloop- of heiwerk zodanig bijsturen dat schade aan belendende panden wordt voorkomen of beperkt. Bij verkeerstrillingen speelt vooral het hinderaspect een belangrijke rol. Op basis van metingen kan bijvoorbeeld worden besloten de snelheid te beperken, eerder onderhoud te plegen, verkeersdrempels te verleggen of aan te passen.

Beoordeling van de meetresultaten gebeurt volgens SBR meet- en beoordelingsrichtlijnen:

Deel A: Schade aan gebouwen
Deel B: Hinder voor personen in gebouwen
Deel C: Storing aan apparatuur

De sensoren kunnen worden uitgerust met een modem zodat onbemand gemeten kan worden. Bij een overschrijding van de vooraf ingestelde grenswaarden kan de uitvoerder/directievoerder direct per SMS of e-mail op de hoogte worden gebracht om zodoende tijdig te kunnen ingrijpen, om schade te voorkomen

Binnen 24 uur een vrijblijvende offerte? Neem contact op!

Een trillingsmeting inplannen?

Neem dan gerust contact met ons op via het onderstaande contactformulier & ontvang (op werkdagen) binnen 24 uur een terugkoppeling met een vrijblijvende offerte!

Verder staan we u graag te woord en zijn we telefonisch te bereiken via: +31 (0)320 26 13 31.

Ons specialisme ligt bij omgevingsonderzoek en -monitoring, waarbij wij gebruik maken van innovatieve offline en online sensoringstechnieken en geografische informatiesystemen met focus op risicobeheersing.