Heitoezicht

RBgeo heeft reeds 30 jaar ervaring met het begeleiden en controleren van funderingswerkzaamheden door het gehele land. Bij het leveren van heitoezicht begeleiden en controleren wij de werkzaamheden van de heier op basis van de bestekstekeningen en aanvullende afspraken met de constructeur. De gegevens worden direct verwerkt in zgn. ‘kalenderstaten’ en samen met het dagboek dagelijks verzonden naar de constructeur. Op deze wijze is de opdrachtgever verzekerd van een continue kwaliteitscontrole. Bij problemen op het werk zoeken wij in overleg met de betrokken partijen naar constructieve oplossingen. Een meerwaarde hierbij levert het adviesbureau die indien nodig praktijk en theorie samenbrengt. RBgeo levert tevens toezicht bij alle andere soorten van geotechnische werkzaamheden zoals het installeren/trekken van damwanden, het plegen van grondverzet, het uitvoeren van sloopwerkzaamheden, trekken van palen etc. Aanvullend op het leveren van toezicht kunnen wij tevens voorzien in een volledig pakket omgevingsmonitoring, Variërend van trilings- en deformatiemetingen tot bouwkundig vooropnamen.

Ons specialisme ligt bij omgevingsonderzoek en -monitoring, waarbij wij gebruik maken van innovatieve offline en online sensoringstechnieken en geografische informatiesystemen met focus op risicobeheersing.