Bodemsanering Bouwkundige Dienst aan de Goudsbergen 6 te Castricum

Ten behoeve van de voorgenomen woningbouw aan de Goudsbergen op het voormalige landgoed Duin & Bosch te Castricum verzorgd RB Geo in opdracht van Nieuw Koningsduin BV medio 2016 de milieukundige begeleiding van de bodemsanering die voorafgaand aan de herontwikkeling zal plaatsvinden.

In totaal wordt circa 3.600 ton matig tot sterk verontreinigde grond ontgraven en de locatie geschikt gemaakt voor de gebruiksfuntie wonen met tuin.

Gelet op de geaccidenteerd van het terrein is een 3D model vervaardigd van de ontgraving en wordt met behulp van nauwkeurige plaatsbepalingsystemen een gecontroleerde ontgraving van de grondverontreiniging uitgevoerd.

Ons specialisme ligt bij omgevingsonderzoek en -monitoring, waarbij wij gebruik maken van innovatieve offline en online sensoringstechnieken en geografische informatiesystemen met focus op risicobeheersing.