Milieuhygiënisch bodemonderzoek conform NEN 5740, ARVO, NTA 5755

Een bodemonderzoek conform de richtlijn NEN 5740 is vaak verplicht bij het aanvragen van een bouw- of milieuvergunning of in geval van een bestemmingswijziging. Ook kan een bodemonderzoek gewenst zijn bij een onroerend goedtransactie (koop/verkoop) of (ver)huur van een locatie of bij het vaststellen van de schade of het risico van bodemverontreiniging als gevolg van een calamiteit.

Het doel van een milieukundig bodemonderzoek is om, met een daarvoor passende onderzoeksinspanning, vast te stellen of op een bepaalde locatie bodemverontreiniging aanwezig is. Voor het uitvoeren van bodemonderzoek bestaan verschillende aanleidingen waarvoor van uit diverse invalshoeken onderzoeksprotocollen zijn opgesteld. De meest gangbare zijn de normen NEN 5740 voor verkennend onderzoek en NTA 5755 voor nader onderzoek.

Ons specialisme ligt bij omgevingsonderzoek en -monitoring, waarbij wij gebruik maken van innovatieve offline en online sensoringstechnieken en geografische informatiesystemen met focus op risicobeheersing.