Milieuhygiënisch bodemonderzoek conform NEN 5740, ARVO, NTA 5755 uitvoeren

Milieuhygíënisch, -technisch of -kundig (betekent allemaal hetzelfde). Hoe u het ook wilt noemen; besteed uw bodemonderzoek uit aan de bodemexperts van RB Geo. Wij zoeken het namelijk écht tot de bodem uit!

Direct de bodemexperts van RB Geo inschakelen

Weet u al waarvoor u ons wilt inschakelen? Vul dan gerust ons contactformulier in, wij koppelen op werkdagen binnen 24 uur terug met een (vrijblijvende) offerte! Verder staan we u graag te woord en zijn we ook telefonisch te bereiken via: +31 (0)320 26 13 31.

Al onze bodemonderzoeken zijn conform de NEN & ARVO richtlijnen / protocollen.

Snel een offerte, neem contact op!

Even in het kort: wat houdt zo’n milieutechnisch bodemonderzoek precies in?

Het is eigenlijk heel simpel. Het doel van een milieutechnisch bodemonderzoek is om, met een daarvoor passende onderzoeksinspanning, vast te stellen of er op een bepaalde locatie bodemverontreiniging aanwezig is.

Voor wie is een milieukundig bodemonderzoek handig?

De meest voorkomende bodemonderzoeken zijn onderzoeken die (vaak verplicht) worden uitgevoerd bij:

  • Het aanvragen van een bouw- of milieuvergunning.
  • Een bestemmingswijziging.
  • Een onroerend goedtransactie (grondtransactie, koop/verkoop).
  • De aanleg van kabels en leidingen.
  • (Ver)huur van een locatie.

In alle gevallen is het de bedoeling om vast te stellen wat de schade of het risico is van de bodemverontreiniging als gevolg van een calamiteit. U wilt namelijk voorkomen dat men gaat wonen op of graven in sterk verontreinigde grond. 

Met name als verkoper / eigenaar van de bodem wilt u later niet nog eens aansprakelijk gesteld worden voor bodemverontreiniging.

Welke bodemonderzoeken voeren wij uit?

Voor het uitvoeren van bodemonderzoek bestaan verschillende aanleidingen waarvoor vanuit diverse invalshoeken onderzoeksprotocollen zijn opgesteld. Zelf houden wij ons bezig met (niet alleen gelimiteerd tot) de volgende werkzaamheden:

NEN 5740 – Verkennend bodemonderzoek / schoongrond verklaring

Een verkennend bodemonderzoek (beter bekend als een schone grond verklaring) heeft als doel aan te tonen dat de bodem geschikt is voor de voorgenomen doeleinden / activiteiten. 

Zo’n schoongrondverklaring conform NEN 5740 wordt dan ook regelmatig uitgevoerd bij grondtransacties, (ver)huur of omgevingsvergunningen – voordat de transactie plaatsvindt.

Handige tip: laat bij een periode van huur / verhuur altijd een verkennend bodemonderzoek uitvoeren; zowel voorafgaand en na afloop van de (ver)huurperiode. Zo worden namelijk de nul- en eindsituatie in kaart gebracht wat weer bepalend kan zijn bij het aantonen van aansprakelijkheid bij (eventuele) bodemverontreiniging.

Verder bestaat een verkennend bodemonderzoek eigenlijk uit twee delen:

  • Grondig vooronderzoek (NEN 5725): met name bij locaties met een lange historie waar in het verleden al diverse bodemonderzoeken zijn uitgevoerd.
  • Het verkennend onderzoek (NEN 5740): het verrichten van veld- en laboratoriumonderzoek.

Onder veldwerk verstaan wij het verrichten van (hand)boringen bij landbodemonderzoeken & het plaatsen van 1 of meerdere peilbuizen bij grondwateronderzoeken. Daarnaast doelen wij met laboratoriumonderzoek op het onderzoeken van monsters. De aantallen hiervan worden weer benoemd in de NEN 5740 en zijn sterk afhankelijk van zowel de oppervlakte als de aanwezigheid van verdachte locaties in de bodem. 

Na het veldwerk en het laboratoriumonderzoek worden de analyseresultaten getoetst en wordt er verder bepaald of een nader bodemonderzoek noodzakelijk is. Hier zo meer over. 

Interesse in een verkennend bodemonderzoek van RB Geo? 

De uitvoering van een verkennend onderzoek duurt gemiddeld 3 weken. A.d.h.v. ernst van de situatie kunnen we de tijdsduur natuurlijk inkorten. Verder zijn onze schone grond verklaringen over het algemeen 5 jaar na uitvoering nog geldig.

Vul ons contactformulier in en ontvang binnen 24 uur een (vrijblijvende) offerte op maat.

NTA 5755 – Nader bodemonderzoek

Een bodemonderzoekstraject bestaat meestal uit de volgende stappen:

  1. Een grondig vooronderzoek (NEN 5725), 
  2. Een verkennend bodemonderzoek (NEN 5740),
  3. Uiteindelijke nader bodemonderzoek (NTA 5755).

Een nader bodemonderzoek conform NTA 5755 wordt voornamelijk ingezet om de ernst, spoed en omvang van een bodemverontreiniging vast te stellen als vervolg op een eerder verkennend bodemonderzoek. 

In het onderzoeksproces staan de aanleiding en het doel van het onderzoek centraal. Op basis van de informatiebehoefte en -kwaliteit wordt de desbetreffende onderzoeksstrategie bepaald. Elk nader bodemonderzoek is dus volledig op maat.

Met spoed een nader bodemonderzoek nodig?

Heeft u voorafgaand al een verkennend onderzoek laten doen en is hieruit geconstateerd dat een nader bodemonderzoek nodig is? Aarzel dan niet om ons te contacteren via ons contactformulier. Op werkdagen binnen 24 uur reactie!  

Wij zullen samen aan de slag gaan met het formuleren van het onderzoeksdoel, -vragen en het bepalen van de onderzoeksstrategie. Vervolgens houden wij ons bezig met de uiteindelijke uitvoering van het onderzoek idem het destilleren van een conceptueel model voor het aanpakken van de verontreinigingssituatie. 

Waarom uw bodem laten onderzoeken door RB Geo?

Ons specialisme ligt al jarenlang bij het uitvoeren van omgevingsonderzoeken  en -monitoring voor én door heel Nederland. We maken gebruik van innovatieve offline en online sensoringstechnieken die het mogelijk maken voor ons om op korte termijn, last-minute en betaalbaar (!) verontreiniging op te speuren, bodemrisico’s in kaart te brengen & deze per direct aan te pakken.

Verder beschikken wij over uitmuntende geografische informatiesystemen die zich richten op optimale risicobeheersing. Van meting tot analyse tot reiniging, wij zoeken het écht tot de bodem uit!

Vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan via ons contactformulier. 

Ons specialisme ligt bij omgevingsonderzoek en -monitoring, waarbij wij gebruik maken van innovatieve offline en online sensoringstechnieken en geografische informatiesystemen met focus op risicobeheersing.