Bodemprofielmetingen Aura 15 en 16 te Almere

In het gebied Almere Noorderplassen zijn woonblokken aan het water gerealiseerd. Wij kregen het verzoek van de opdrachtgever om het aanwezige onderwaterprofiel te toetsen aan het vereiste theoretische profiel. Met behulp van 2 vaartuigen is een vierkantennet van 5*5m gerealiseerd en gerapporteerd.

Ons specialisme ligt bij omgevingsonderzoek en -monitoring, waarbij wij gebruik maken van innovatieve offline en online sensoringstechnieken en geografische informatiesystemen met focus op risicobeheersing.