Veilig werken in verontreinigde grond

De naleving op de arbeidsomstandighedenwetgeving met als één van de pijlers werken in verontreinigde grond neemt een prominente plaats in. Geleidelijk aan zien we bij de grote aannemers en netwerkbeheerders een bewustwordingsproces in werking treden waarbij werken in verontreinigde grond een belangrijk aspect in de risicobeheersing van projecten inneemt. Op het grensvlak van milieuhygiënisch bodemadvies, veiligheid en milieukundige begeleiding is RB Geo een ervaren en sterke partner. Wij kunnen in het volledige proces ondersteuning bieden of het volledige proces voor u faciliteren.

Ons specialisme ligt bij omgevingsonderzoek en -monitoring, waarbij wij gebruik maken van innovatieve offline en online sensoringstechnieken en geografische informatiesystemen met focus op risicobeheersing.