Milieukundige begeleiding (BRL SIKB 6000)

Processturing, advies en / of verificatie bij bodemsaneringen. Volledig conform BRL SIKB 6000 – 6003 richtlijnen, uitvoerig door gecertificeerde & ervaren experts.

Wat is milieukundige begeleiding?

Binnen milieukundige begeleiding maken wij onderscheid tussen de processturing en verificatie. Hierbij vindt;

 • de processturing plaats bij de uitvoering van een bodemsanering, én;
 • de verificatie na de (gedeeltelijke) afloop van.

Onder processturing verstaan wij het geven van aanwijzingen en het adviseren van de opdrachtgever en aannemer over een correcte uitvoering van een sanering. Verificatie vindt plaats met behulp van controlebemonsteringen, metingen en de vaststelling van het saneringsresultaat.

Uiteindelijk worden de details en resultaten, van zowel de verificatie als processturing, verwerkt in een milieukundig evaluatieverslag. Dit onafhankelijke verslag kan dan weer ingediend worden ter goedkeuring.

Binnen 24 uur een vrijblijvende offerte, neem contact op!

Nazorg, verificatie en / of processturing van een gecertificeerde en onafhankelijke partij nodig?

Neem dan gerust contact met ons op via het onderstaande contactformulier & ontvang (op werkdagen) binnen 24 uur een terugkoppeling met een vrijblijvende offerte!

Verder staan we u graag te woord en zijn we telefonisch bereikbaar via: +31 (0)320 26 13 31.

Wat doet een milieukundige?

Onze milieukundige begeleiders zijn onafhankelijk en kunnen ingezet worden voor de volgende taken:

 • Toezicht, controle en het geven van aanwijzingen bij graafwerkzaamheden bij grondverontreiniging.
 • Het sturen van saneringswerkzaamheden met oog op de saneringsdoelstelling en conform SIKB-richtlijnen & wetgeving.
 • Intermediair en contactpunt tussen directie, de opdrachtgever en het bevoegd gezag.
 • Visuele inspectie(s), monsterneming, metingen en analyses voor het vaststellen van het saneringsresultaat.
 • Beschrijving van het (eind)resultaat van de saneringswerkzaamheden en / of nazorg.
 • Vaststelling van het saneringsresultaat.
 • Aanwijzen van de bestemming voor vrijkomend grond- & afval.
 • Monitoring met behulp van het bijhouden van een gedetailleerd logboek.
 • Vaststellen van het saneringsresultaat en het opstellen & (ter goedkeuring) indienen van een saneringsevaluatie.

Protocollen en richtlijnen

De processen van milieukundige begeleiding bij saneren en nazorg kunnen onderverdeeld worden in drie protocollen:

 1. Protocol 6001: Milieukundige begeleiding van ‘landbodemsanering met conventionele methoden en nazorg.
 2. Protocol 6002: Milieukundige begeleiding van ‘landbodemsanering met in-situ methoden en nazorg.
 3. Protocol 6003: Milieukundige begeleiding van ‘ingrepen in de waterbodem en uitvoering van waterbodemsaneringen.

Heeft u geen processturing, nazorg of verificatie nodig; maar juist een partij die de sanering kan uitvoeren? Dan kunt u hier een bodemsanering aanvragen – ook volledig volgens SIKB-protocol!

 

Ons specialisme ligt bij omgevingsonderzoek en -monitoring, waarbij wij gebruik maken van innovatieve offline en online sensoringstechnieken en geografische informatiesystemen met focus op risicobeheersing.