Bouwkundige Vooropname

Onnodige schadeclaims een stapje voor zijn? Laat RB Geo een bouwkundige vooropname voor u uitvoeren.

Leg voordat u van start gaat met uw woning / bouwproject, of wanneer er in uw directe omgeving bouwwerkzaamheden zullen plaatsvinden, de staat van uw pand of locatie vast.

Onze onafhankelijke opname-experts inventariseren de aanwezige bouwkundige gebreken voordat de claims uw voordeur kunnen bereiken, of zodat u sterker staat wanneer u schade wilt verhalen.

Ontvang een gedetailleerd rapport, dat tevens als geldig bewijsstuk ingezet kan worden; met een omschrijving van de wél of niet aanwezige gebreken van uw project of woning.

Schadeclaims voorkomen? Vraag een vooropname aan!

Vrijblijvend een offerte aanvragen? Vul dan gerust ons contactformulier in; wij koppelen op werkdagen binnen 24 uur terug met een (vrijblijvend) advies!

Verder staan we u graag te woord en zijn we telefonisch te bereiken via: +31 (0)320 26 13 31.

Wat is een bouwkundige vooropname?

Uit onderzoek van TNO blijkt dat wel 51 procent van de bouwfouten al tijdens het ontwerp worden gemaakt, en 37 procent tijdens de uitvoering. Een bouwkundige opname is dus een belangrijk onderdeel ter voorbereiding van een bouwproject.

Zo is het doel van een bouwkundige vooropname om eventuele problemen of risico’s die zich kunnen voordoen tijdens (of na) de bouw te identificeren.

Ook wordt er, naast het evalueren van de technische haalbaarheid van het project, gekeken naar de bouwlocatie. Hoe staat het er voor met de grondcondities? De afwatering? En zijn er eventuele verontreinigingen of archeologische artefacten waarmee er rekening moet worden gehouden?

Daarnaast wordt de bouwsector steeds meer aangezet om vaker te meten en te documenteren. U bent er vast mee bekend, maar in de nabije toekomst zal er een nieuwe wet voorgeschreven worden die aannemers tot verantwoording roept met betrekking tot de risicobeheersing van een project. Zo moeten zij kunnen aantonen alle preventieve maatregelingen getroffen te hebben.

Een extensieve vooropname is dus:

  • Van noodzaak,
  • Kan tevens ingezet worden als een geldig bewijsstuk bij eventuele claim(s), en;
  • Zal helpen om het aantal fouten, en de daarmee gepaarde faalkosten, in te perken.

De noodzaak van een bouwkundige opname

In het kort: Een bouwkundige vooropname kan de aansprakelijkheid van de schade vaststellen, of juist uitsluiten, doordat deze alvorens de werkzaamheden is vastgelegd. Zo bent u altijd de discussie voor.

De opdrachtgever / hoofdaannemer van een bouwproject is doorgaans verantwoordelijk voor de schade aan omringende gebouwen en infrastructuur. Een grondige vastlegging, d.m.v. een vooropname voordat de bouw begint, kan dus helpen om (schade)claims te voorkomen door de gevolgen van de bouwactiviteiten duidelijk te documenteren en te kwantificeren.

Daartegenover kunt u wanneer er in uw directe omgeving bouwwerkzaamheden plaatsvinden ook schade aan uw woning of pand ondervinden. Om te voorkomen dat u zelf financieel opdraait voor deze schade, en niet de aannemer, is een bouwkundige vooropname ook gewenst.

In een opname-rapport is namelijk de aanwezigheid van eventuele schade voor aanvang al in kaart gebracht (of juist niet!). Hierdoor staat u sterker in de discussie; helemaal wanneer de schade al vóór enige bouwwerkzaamheden zichtbaar was.

Verder komt het ook steeds vaker voor dat opdrachtgevers en verzekeraars een overzicht van de staat van de panden / bebouwing opvragen voordat er aan werkzaamheden begonnen kan worden.

Wij zeggen dan ook; een opname is te allen tijde goedkoper dan de schadeclaim.

Hoeveel kost een vooropname (oftewel nulmeting)?

Gemiddeld begint de prijs van een opname – inclusief rapportage – al vanaf 350 euro. Maar zonder context is het vrijwel onmogelijk om de prijs van een bouwkundige vooropname nauwkeurig vast te stellen.

Vandaar dat we u aansporen om vrijblijvend contact met ons op te nemen via ons offerteformulier hierboven. Wij koppelen binnen 24 uur terug met een offerte op maat.

Ons specialisme ligt bij omgevingsonderzoek en -monitoring, waarbij wij gebruik maken van innovatieve offline en online sensoringstechnieken en geografische informatiesystemen met focus op risicobeheersing.