Historisch vooronderzoek conform NEN-5725 uitvoeren

Indien noodzakelijk wordt voorafgaand aan een milieukundig bodemonderzoek een historisch vooronderzoek conform de NEN-5725 richtlijnen (“Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek”) uitgevoerd.

Wat houdt een NEN-5727 vooronderzoek in?

Het doel van het uitvoeren van een historisch vooronderzoek is om te achterhalen of de locatie ‘verdacht’ of ‘onverdacht’ is voor het aantreffen van bodemverontreiniging.

Het vooronderzoek dient inzicht te geven in het historische, huidige en het toekomstige gebruik van de onderzoekslocatie en de aangelegen terreindelen of percelen.

Een NEN-5725 vooronderzoek bestaat voornamelijk uit:

  • Een archiefonderzoek,
  • Interviews met omwonende / (oud)werknemers, én;
  • Een locatie-inspectie.

Op basis van het vooronderzoek wordt een doelgericht en effectief (veelal kostenbesparend) onderzoeksplan (veld- en laboratorium-onderzoek) opgesteld.

In sommige gevallen kan volstaan worden met de uitkomsten van het vooronderzoek waardoor een feitelijk bodemonderzoek achterwege kan blijven.

Binnen 24 uur een vrijblijvende offerte? Neem contact op!

Een historisch vooronderzoek conform NEN-5725 aanvragen?

Neem dan gerust contact met ons op via het onderstaande contactformulier & ontvang (op werkdagen) binnen 24 uur een terugkoppeling met een vrijblijvende offerte!

Verder staan we u graag te woord en zijn we telefonisch te bereiken via: +31 (0)320 26 13 31.

Ons specialisme ligt bij omgevingsonderzoek en -monitoring, waarbij wij gebruik maken van innovatieve offline en online sensoringstechnieken en geografische informatiesystemen met focus op risicobeheersing.