Bodemkundige advisering herontwikkeling landgoed Duin & Bosch te Castricum

Inmiddels zijn zorginstellingen ook primair verantwoordelijk voor het vastgoed waardoor een professionalisering in het vastgoedbeheer heeft plaatsgevonden. Voor de revitalisering van zorgterreinen, met name vervangende bouw ten behoeve van de sloop van panden uit periode 1960-1980, is een flink budget benodigd, waarvoor in het huidige economische klimaat de zorginstellingen onvoldoende middelen beschikbaar hebben. Door herontwikkeling van deze ‘parkachtige terreinen’ waarbij tevens nieuwe bestemmingen (woonfunctie) gecreëerd worden, kan door verkoop van woonpercelen en woningen in het hogere segment de financiering van nieuw zorgvastgoed gerealiseerd worden. We hebben ruime ervaring en expertise om de karakteristieke complexe fingerprint inzake bodembelasting inzichtelijk te maken, te saneren danwel te beheren gedurende deze transitie waarbij toepassing van geografische informatiesystemen een unieke plaats inneemt. Door deze unieke aanpak zijn we een belangrijke duurzame partner inzake bodemvraagstukken voor partijen in de zorgsector als STAAT Bouwmanagement BV, Amgea Vastgoed en Parnassia Groep.

RB Geo verzorgt de milieukundige bodemvraagstukken die bij de herontwikkeling van het voormalige provinciale ziekenhuis op landgoed Duin & Bosch aan de orde komen. Duin en Bosch is een landgoed en woongebied in de gemeente Castricum, in de Nederlandse provincie Noord-Holland. Het ligt in het duingebied naast de dorpen Bakkum en Castricum. Het landgoed wordt ook wel gezien als eigen woonplaats, meestal geduid als buurtschap. Dit stamt uit de tijd dat het psychiatrisch ziekenhuis Duin en Bosch werd opgezet in het begin van de 20e eeuw. Er werd niet één gebouw neergezet, maar tientallen kleinere gebouwen werden verspreid over het landgoed. Er ontstond zo een eigen gemeenschap met eigen energie-, water- en voedselvoorziening. In 2010 besloot de Parnassia Groep om gezamenlijk met de gemeente Castricum het oostelijke deel van het landgoed te gaan herontwikkelen tot een groen woonmilieu. Het plan bestaat uit verschillende secties bewoning omzoomd door veel groen. In totaal worden circa 230 woningen gerealiseerd. Daarnaast worden meerdere zorgcomplexen gesloopt, nieuwe zorgcomplexen gerealiseerd die meer in lijn liggen met de aanwezige, gedeeltelijk te renoveren, monumentale panden en de footprint van het voormalige psychiatrisch ziekenhuis Duin en Bosch.

Recent heeft RB Geo onder andere de directievoering en de milieukundige begeleiding van een  bodemsanering uitgevoerd op een tweetal saneringslocaties op het voormalig landgoed Duin & Bosch – Nieuw Koningsduin – te Castricum.  Het betreft voor beide locaties een immobiele bodemverontreiniging met zware metalen.

Ons specialisme ligt bij omgevingsonderzoek en -monitoring, waarbij wij gebruik maken van innovatieve offline en online sensoringstechnieken en geografische informatiesystemen met focus op risicobeheersing.