Geluidsmetingen

RB Geo is in het bezit van meerdere geluidsmeters welke voldoen aan de eisen gesteld in de NEN-61672, Klasse 1. De metingen worden uitgevoerd met eigen gecertificeerd personeel en conform de richtlijnen van de Circulaire Bouwlawaai 2010. Uit de metingen zal een rapportage volgen waarin duidelijk wordt aangegeven wat de resultaten zijn gedurende het bouwproces. De resultaten kunnen tevens per dag inzichtelijk worden gemaakt.

Ook voor geluidsoverlast afkomstig van bijvoorbeeld een voorbij rijdende stadsbus of een evenement in de buurt kan een geluidsmeting uitkomst bieden.

Ons specialisme ligt bij omgevingsonderzoek en -monitoring, waarbij wij gebruik maken van innovatieve offline en online sensoringstechnieken en geografische informatiesystemen met focus op risicobeheersing.