Quickscan bodem

Om een goede inschatting te kunnen maken of het uitvoeren van een historisch vooronderzoek danwel een verkennend bodemonderzoek noodzakelijk is, is het mogelijk voorafgaand een quickscan uit te voeren. Tijdens een quickscan worden beschikbare digitale gegevens met betrekking tot bodemverontreiniging geraadpleegd. Tevens wordt een analyse gemaakt van de voor bodemverontreiniging verdachte activiteiten teneinde vast te stellen of de verontreinigingssituatie voldoende is vastgesteld of dat een vervolgactie in de vorm van een vooronderzoek (conform NEN 5725) of een bodemonderzoek benodigd is.

Ons specialisme ligt bij omgevingsonderzoek en -monitoring, waarbij wij gebruik maken van innovatieve offline en online sensoringstechnieken en geografische informatiesystemen met focus op risicobeheersing.