Saneringsonderzoek

Als op een locatie matig tot sterke verhoogde gehalten aan bepaalde stoffen in de bodem zijn aangetoond volgt mogelijk een nader bodemonderzoek naar de aard, mate en omvang van de bodemverontreiniging. Op basis van de resultaten wordt beoordeeld of de omvang van de verontreiniging groter is dan 25 m3 grond of 100 m3 grondwater. Indien de omvang van de verontreiniging groter is, is sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging. Op basis van een risicobeoordeling wordt vervolgens bepaald of de saneringsnoodzaak spoedeisend is.

Ons specialisme ligt bij omgevingsonderzoek en -monitoring, waarbij wij gebruik maken van innovatieve offline en online sensoringstechnieken en geografische informatiesystemen met focus op risicobeheersing.