Grondwatermonitoring

Bij het bemalen van bouwputten of andere werkzaamheden beneden de grondwaterstand (aanleg van riolering, pers- en ontvangstkuipen) is het gewenst inzage te krijgen in de grondwaterstandverlaging in de omgeving. Als verlaging tot onder de gemiddelde laagste grondwaterstand zich voordoet, kunnen zettingen optreden. Om dit te voorkomen plaatsen we nabij een te monitoren pand een peilbuis met een data-logger. Deze zogenaamde ‘diver’ registreert de grondwaterstand en slaat de data op en kunnen we periodiek uitlezen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de gegevens direct digitaal te verzenden naar de uitvoerder en/of de adviseur of kunnen we de uitvoerder en/of de adviseur per sms of e-mail waarschuwen zodra de grondwaterstand onder een vooraf ingestelde grenswaarde daalt.

Ons specialisme ligt bij omgevingsonderzoek en -monitoring, waarbij wij gebruik maken van innovatieve offline en online sensoringstechnieken en geografische informatiesystemen met focus op risicobeheersing.