Veldwerk ontsluiting A6 – Lelystad Airport

RBgeo heeft van de Provincie Flevoland de opdracht gekregen geotechnisch veldwerk en advies uit te voeren ten behoeve van de realisatie van een nieuwe aansluiting op de A6 te Lelystad. Hiermee zal een directe aansluiting naar Lelystad Airport worden gerealiseerd.

Het veldwerk bestaat uit sonderingen, mechanische boringen, handboringen en grondwaterstandbepalingen. Daarnaast wordt op basis van labonderzoek geotechnisch advies uitgebracht.

Ons specialisme ligt bij omgevingsonderzoek en -monitoring, waarbij wij gebruik maken van innovatieve offline en online sensoringstechnieken en geografische informatiesystemen met focus op risicobeheersing.