Omgevingsmonitoring

Omwonenden kunnen tijdens bouwprojecten overlast ervaren en er kan door de werkzaamheden schade ontstaan. Met een bouwkundige opname brengt u de aanwezige bouwkundige gebreken middels tekst en beeld in kaart. Op deze manier beschikt u over informatie om een claim achteraf te kunnen beoordelen en discussie te voorkomen. Onze objectieve opname-experts inventariseren, omschrijven en fotograferen de gebreken aan gebouwen, objecten en infrastructuur in de omgeving van de bouwplaats/werklocatie. Deze worden nauwkeurig vastgelegd in een gedetailleerd rapport van de bouwkundige opname.

Ons specialisme ligt bij omgevingsonderzoek en -monitoring, waarbij wij gebruik maken van innovatieve offline en online sensoringstechnieken en geografische informatiesystemen met focus op risicobeheersing.