Asbestonderzoek in grond en/of puin

Asbestonderzoek in bodem, puin en waterbodem vindt voornamelijk plaats in het kader van het aanvragen van een bouwvergunning (tegenwoordig omgevingsvergunning), overdracht van percelen, hergebruik van grond/puin en bij calamiteiten als brand op asbestverdachte plaatsen. Voor asbestonderzoek zijn verschillende protocollen opgesteld:

  • NEN5707, Asbest in grond
  • NEN5897, Asbest in puin
  • NTA5727, Asbest in waterbodem

Een onderzoek naar asbest begint met een vooronderzoek dat bestaat uit het verzamelen van gegevens over de bodemgesteldheid, het vroegere/huidige gebruik van de locatie en de directe omgeving en mogelijke oorzaken van verontreiniging. Belangrijk aspect hierbij is een veldinspectie. Het vooronderzoek asbest is goed te combineren met het historisch vooronderzoek conform NEN 5725, dat altijd voorafgaand aan een verkennend milieuhygiënisch bodemonderzoek wordt uitgevoerd.

Aan de hand van de uitkomsten van het vooronderzoek zal de intensiteit van de veldwerkzaamheden worden bepaald. Enerzijds kan worden volstaan met het volgens een bepaald patroon inspecteren van de toplaag. Anderzijds dienen gaten te worden gegraven en diepere bodemlagen te worden bemonsterd. Het verkennend onderzoek asbest is goed in combinatie met een verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 uit te voeren.

Van de tijdens de veldinspectie of veldwerkzaamheden verzamelde asbestverdachte materialen (plaatmateriaal e.d.) wordt in het laboratorium de aanwezigheid van asbest (soort en percentage) bepaald. Aan de hand van de uitkomsten van de veldwerkresultaten en het laboratoriumonderzoek wordt het op de locatie aanwezige asbestgehalte berekend.

Binnen 24 uur een vrijblijvende offerte? Neem contact op!

Een asbestonderzoek in grond, puin en / of waterbodem inplannen?

Neem dan gerust contact met ons op via het onderstaande contactformulier & ontvang (op werkdagen) binnen 24 uur een terugkoppeling met een vrijblijvende offerte!

Verder staan we u graag te woord en zijn we telefonisch te bereiken via: +31 (0)320 26 13 31.

Ons specialisme ligt bij omgevingsonderzoek en -monitoring, waarbij wij gebruik maken van innovatieve offline en online sensoringstechnieken en geografische informatiesystemen met focus op risicobeheersing.