Geotechniek

Onze jarenlange ervaring met het uitvoeren van bodemonderzoek is de basis van veel van onze geotechnische adviezen

Omgevings monitoring

Om de gevolgen van werkzaamheden in kaart te brengen is omgevingsmonitoring van belang om risico's te beperken

Milieu

Milieuhygiënisch onderzoek, risicobeoordelingen en milieukundige begeleiding behoren tot onze diensten

Ons specialisme ligt bij omgevingsonderzoek en -monitoring, waarbij wij gebruik maken van innovatieve offline en online sensoringstechnieken en geografische informatiesystemen met focus op risicobeheersing.