Akoestisch paaldoormeten

Met akoestisch doormeten kunnen we de kwaliteit controleren van reeds in de grond gebrachte palen. Met deze meetmethode kunnen we gebreken detecteren zoals diametervariaties, scheuren, breuken en insluitingen. Verder is in zekere mate de lengte van de palen na te gaan.

De volgende omstandigheden geven aanleiding om de kwaliteit van specifieke palen middels akoestisch doormeten na te gaan:

  • Het plotseling teruglopen van de kalender; paalbreuk is mogelijk
  • Het tijdens het heien verlopen van één of meerdere palen; ernstige scheurvorming is niet uitgesloten
  • Grote verschillen tussen het theoretisch en werkelijk betonverbruik bij in de grond gevormde palen; gevolg insnoeringen en/of verdikkingen
  • Mixerwisselingen bij de productie van avegaarpalen; mogelijk insnoeringen
  • Taludafschuiving nabij palen; kans op paalbreuk mogelijk
  • Zwaar materieel dat in de bouwput heeft gewerkt na het maken van de palen; paalbreuk is mogelijk

Onze geotechnisch adviseurs kunnen op basis van de verkregen meetresultaten een uitspraak doen over de kwaliteit van de aangebrachte palen.

Binnen 24 uur een vrijblijvende offerte? Neem contact op!

Uitspraak nodig over de kwaliteit van de aangebrachte palen op uw locatie?

Neem dan gerust contact met ons op via het onderstaande contactformulier & ontvang (op werkdagen) binnen 24 uur een terugkoppeling met een vrijblijvende offerte!

Verder staan we u graag te woord en zijn we telefonisch te bereiken via: +31 (0)320 26 13 31.

Ons specialisme ligt bij omgevingsonderzoek en -monitoring, waarbij wij gebruik maken van innovatieve offline en online sensoringstechnieken en geografische informatiesystemen met focus op risicobeheersing.