Sonderen

Met onze sondeerauo met gecombineerd rupsonderstel kunnen we op de meeste ruwe terreinen komen.  Het sonderen is tegenwoordig vergaand geautomatiseerd. Het computersysteem registreert en verwerkt de meetgegevens van de sonderingen direct volledig automatisch en slaat ze op. RBgeo beschikt dan ook over de meest moderne apparatuur en werkt volgens NEN 5140. De elektronische meetinstrumenten in de sondeerconus kunnen behalve de puntweerstand ook de hellingshoek van de conus, de plaatselijke wrijvingsweerstand, de bodemtemperatuur, de elektrische geleidbaarheid en/of de waterspanning registreren. Meetgegevens worden via een meetkabel of geluidssignalen naar de computer gestuurd.

Ons specialisme ligt bij omgevingsonderzoek en -monitoring, waarbij wij gebruik maken van innovatieve offline en online sensoringstechnieken en geografische informatiesystemen met focus op risicobeheersing.