Directievoering bodemsanering

Tijdens de uitvoering van projecten kan RB Geo de  directievoering en het dagelijkse toezicht verzorgen. Desgewenst vertegenwoordigt de directievoerder de opdrachtgever. De inhoud van de directievoering en het toezicht is mede afhankelijk van de organisatie van het werk met de opdrachtgever, dit kan inhouden:

 • Dagelijks toezien op de uitvoering
 • Vertegenwoordigen van de opdrachtgever
 • Het toezien op en het bijwonen van voorlichting betreffende hygiëne en veiligheid op het werk
 • Planning, tijdbewaking en werkcoördinatie
 • Werkbesprekingen, bouwvergaderingen, besprekingsverslagen
 • Voortgangs- en kostenbewaking
 • Besteksadministratie, beoordeling van meer- en minder werk
 • Oplevering
 • Controle van de afrekening van de aanneemsom, stelposten, verrekenposten, kortingen en bonussen
 • Controle in de onderhoudsperiode
 • Eindrapportage

Ons specialisme ligt bij omgevingsonderzoek en -monitoring, waarbij wij gebruik maken van innovatieve offline en online sensoringstechnieken en geografische informatiesystemen met focus op risicobeheersing.