Nieuwbouw Buiksloterham te Amsterdam

Buiksloterham op de Noordelijke IJoever, ooit het gebied met één van de meest vervuilende industrieën van Amsterdam, transformeert naar een duurzaam gebied, voor wonen en werken.

Ten behoeve van de nieuwbouw aan de Boterbloemstraat heeft RB Geo verschillende werkzaamheden uitgevoerd.

  • Geotechnisch bodemonderzoek;
  • Funderingsadvies;
  • Heitoezicht;
  • Bouwkundige vooropnamen van de belendende panden;
  • Opname van de infra in de directe omgeving;
  • Uitvoering van hoogtemetingen;
  • Inmeten van punten het uitzetten van het bouwterrein;
  • Het uitvoeren van een milieutechnisch bodemonderzoek;
  • Het opstellen van een saneringsplan;
  • Milieukundige begeleiding.

 

Ons specialisme ligt bij omgevingsonderzoek en -monitoring, waarbij wij gebruik maken van innovatieve offline en online sensoringstechnieken en geografische informatiesystemen met focus op risicobeheersing.